/   preporucujemo.com     Science   / Srpski  

2019-10-20 13:22:48

Sastanci su organizovani u okviru redovne Godišnje skupštine Međunarodnog monetarnog fonda i Grupacije Svetske banke.

Zamenik izvršnog direktora MMF Tao Žang ocenio je da je Srbija prepoznatljiva po posvećenosti nosilaca ekonomske politike sprovođenju strukturnih reformi, i da će MMF ostati pouzdan partner u sprovođenju reformi u Srbiji i tokom aranžmana koji se realizuje kroz Instrument za koordinaciju politike, koji je zaključen u julu 2018. godine .


rts.rs @RTS_Vesti
predstavnicima guvernerka http html vaingtonu politike vasingtonu koji sprovoenju banke reformi


User comments